ข่าวสาร

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนามปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่: 25 ก.ย. 2560


ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวการทำงาน สำนักวิชาการ ได้จัดโครงการการออกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรออกปฏิบัติงานจริงและออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้รับทราบข้อมูลก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม จึงขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานภาคสนามปีการศึกษา 2560 มาประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี

ทางศูนย์สหกิจศึกษาฯจึงใคร่ขอให้ท่านได้แจ้งนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานภาคสนามปีการศึกษา 2560 ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนามในครั้งนี้และเพื่อจะได้ดำเนินงานตามโครงการนี้ ต่อไป 
By

Rating (Votes: )   
    ความคิดเห็น (0)        ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้