ข่าวสาร

งานนำเสนอผลงานนักศึกษาและงาน NCU JOB FAIR 2559

เมื่อวันที่: 25 ก.ย. 2560


ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวการทำงาน สังกัดสำนักวิชาการ ได้จัดโครงการการออกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือในการดูแลระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA โดยจัดให้มีงานการนำเสนอผลงานของนักศึกษาออกปฏิบัติงานภาคสนามหลังจากเสร็จสิ้นการออกปฏิบัติงานและมีพิธีการมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษา ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมฯ โดยมีการจัดแสดงบูทจัดหางานและการแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักศึกษา และสถานประกอบการเข้ามาชมผลงานของนักศึกษาในวันและเวลาดังกล่าวนั้น

 

                   ในการนี้ทางศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวการทำงาน จึงขอเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมงาน NCU JOB  FAIR และวันนำเสนอผลงานการออกปฏิบัติงานภาคสนาม ปีการศึกษา 2559  ในวันที่  22-23  สิงหาคม  2560  เวลา 8.00-16.00 น. ณ  หอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5 ธันวาคม  2550  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จึงท่านขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย 
ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประชาสัมพันธ์์

 

Rating (Votes: )   
    ความคิดเห็น (0)        ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้