ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์สหกิจศึกษาฯเข้าเยี่ยมเยือนหน่วยงานที่รับนักศึกษาออกปฏิบัติงานภาคสนาม

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2562 ทางหัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาฯและผู้อำนวยการ สำนักกิจการนักศึกษา

เข้าพบหน่วยงาน บจก. ผึ้งน้อยเบเกอรี่
เพื่อขอบคุณที่รับนักศึกษาออกปฏิบัติงานภาคสนาม

Read More

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

สถานประกอบการ

อ่านข่าวทั้งหมด

ทุนการศึกษา

อ่านข่าวทั้งหมด