ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกปฏิบัติงานภาคสนาม ครั้งที่ 4

ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวการทำงาน สำนักวิชาการ ได้จัดโครงการการออกปฏิบัติงานภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรออกปฏิบัติงานจริงและออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้รับทราบข้อมูลก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม จึงขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานภาคสนามปีการศึกษา 2560 ทุกหลักสูตรมาอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม (ครั้งที่4) หัวข้อ เทคนิคและประสบการณ์ในการออกปฏิบัติงานภาคสนามให้ประสบความสำเร็จ บรรยายโดย คุณยุทธนา กล้าผจญ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล จาก บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ในวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องรัฐมนตรี

Read More

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

สถานประกอบการ

อ่านข่าวทั้งหมด

ทุนการศึกษา

อ่านข่าวทั้งหมด